POPRAWA STANU DRÓG MIEJSKICH – NOWE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE JUŻ WKRÓTCE

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel konsekwentnie realizuje ustalony harmonogram robót remontowych na miejskich drogach. Rozpoczęto przebudowę ulicy na os. Józefa Poniatowskiego, odcinka drogowego po stronie południowej osiedla wzdłuż ogródków działkowych. Zakresem prac drogowych objęto odcinek o łącznej długości 240 mb. W ramach tego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, a w miejscach występowania chodników wykonane zostaną nowe nawierzchnie brukowe. Koszt prac wyniesie 132 256,77 zł. Ich zakończenie planowane jest na koniec maja br.


Na końcowym etapie jest remont dróg w rejonie ul. Gorliczyńskiej, wsparty finansowo przez Urząd Marszałkowski w ramach Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”. Obecnie firmy drogowe realizują przebudowę ul. Solarza, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Na brakujących odcinkach dróg dojazdowych, dziś tłuczniowych, powstaną nowe asfaltowe drogi. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany główny odcinek ul. Solarza, którego koszt to 209 294,57 zł, z czego 152 512 zł stanowi otrzymana dotacja.

Drogi boczne na łącznej długości 270 mb realizowane są ze środków własnych miasta w kwocie 150 000 zł. Końcowy termin realizacji prac drogowych to przełom kwietnia i maja br.