Posiedzenie Rady Muzeum

19 lutego 2024 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku.

Na posiedzeniu Rada Muzeum jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Muzeum w Przeworsku za rok 2023. Członkowie Rady obradowali także nad planem działalności Muzeum w Przeworsku na rok 2024.