POSIEDZENIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

23 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie zarządu MOF Jarosław-Przeworsk. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Wójt Gminy Daniel Krawiec, Wójt Pawłosiowa Mariusz Reń oraz przedstawiciel Burmistrza Jarosławia Jolanta Kuźniar i dyrektor MOF Edyta Pytko.

Przedstawiciele gmin członkowskich omówili bieżące sprawy funkcjonowania Stowarzyszenia MOF, w tym końcowe rozliczenie realizowanego w ostatnich dwóch latach projektu pn. Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk”.

Najważniejszym zagadnieniem poruszonym przez członków zarządu MOF było przygotowanie gmin do realizacji projektu pn. Holistyczna rewitalizacja na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk. Przypomnijmy, iż Uchwałą Nr 11/276/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2018 r., projekt Gminy Miejskiej Przeworsk złożony w imieniu gmin wchodzących w skład MOF Jarosław –Przeworsk, został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu realizowanego wspólnie przez gminy opiewa na kwotę 17 235 686,24 zł, natomiast kwota uzyskane wsparcia wynosi 9 100 369,24 zł. Złożony projekt w ramach konkursu został oceniony przez komisje konkursową, bardzo pozytywnie i uplasował się na 4 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

W trakcie posiedzenia zarządu omówiono gotowość do realizacji projektu, którego realizacja na terenie naszego miasta rozpocznie się jeszcze w tym roku, obejmując prace remontowo-konserwatorskie dawnej Oberży przy ul. Krakowskiej oraz budowę na terenie zajazdu Pastewnik zadaszonej wiaty integracyjno-szkoleniowej. W kolejnych latach w ramach realizowanego projektu zostanie wybudowany nowy budynek zaplecza sanitarnego oraz przeniesienie drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1. Końcowym elementem projektu, który przewidziany jest na rok 2021 będzie przebudowa ul. Kilińskiego wraz ze schodami prowadzącymi na ulice Gimnazjalną i murem obronnym starego Miasta.
Zarząd MOF Jarosław – Przeworsk, na zakończenie posiedzenia pozytywnie ocenił dotychczasową współpracą samorządów MOF, co przyniosło wielomilionowe korzyści finansowe z pozyskanych środków unijnych.