PRZEDSZKOLA MIEJSKIE ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, ich rodzin i pracowników przedszkoli oraz z uwagi na konieczność przystosowania i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, placówki dla których organem prowadzącym jest miasto Przeworsk pozostaną zamknięte do 24 maja.

Ostateczne decyzje w sprawie terminu uruchomienia przedszkoli podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy wniosków rodziców oraz warunków epidemiologicznych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i konsultowana z odpowiednimi służbami. W przypadku podejmowania kolejnych działań publikowane będą osobne komunikaty na stronie internetowej miasta oraz poszczególnych placówek.