Przeworskie spotkania artystyczno-naukowe

Przeworsk zawsze z otwartością czeka na artystów i ludzi nauki Dziękuję Instytutowi Sztuk Pięknych / Uniwersytetowi Rzeszowskiemu oraz Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN za współpracę. Wspólnie ze mną w konferencji uczestniczyli z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Agnieszka Zakrzewska oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych prof. dr. hab. Paweł Grata. Nad porządkiem wystąpień naukowych czuwał prof. dr hab. Mirosław Pawłowski (ISP UR).
Wykłady:

  • Czy biologia molekularna może inspirować artystów? – prof. dr hab. Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, Polska Akademia Nauk)
  • Czy „Edunia” przetrwa „Mona Lisę”? O „trzeciej kulturze”, czyli awangardzie naszych czasów. – dr Anna Steliga (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)
  • Biologia abstrakcji niewiedzy. – Witold Stypa (Museum of Future, Berlin, Niemcy)
  • Obrazy umysłu – umysł w obrazach. – prof. Zbyněk Janáček (Uniwersytet Ostrawski, Czechy).
  • Historię projektów Art and Science w latach 2017-2023 przedstawili dr hab. Marek Olszyński (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski) oraz prof. dr hab. Adam Szewczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa).