REALIZACJA BUDŻETU 2020 Z JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 to dla mnie duża radość i dowód na to, że kierunek rozwoju naszego miasta jest właściwy. Bardzo dziękuję wszystkim radnym Rady Miasta Przeworska za konstruktywne uwagi oraz aprobatę pracy i podejmowanych działań. Ten rok był szczególny pod wieloma względami, pełen wyzwań, stresujących sytuacji, niepewności, trudnych decyzji i niedogodności, również finansowych. Tym bardziej cieszę się z pozytywnej opinii rady. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatni rok wytężonej pracy przyczynili się do rozwoju Przeworska. Nieustanny progres jest moim celem od pierwszych dni urzędowania na stanowisku burmistrza i z satysfakcją przyjmuję fakt, że przyświeca on również radnym, mojemu zastępcy, sekretarzowi, skarbnikowi, kierownictwu i pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. Dzisiejsza ocena realizacji budżetu to nasz wspólny sukces. Ciesząc się z efektów podejmowanych działań, odczuwam jednocześnie dużą odpowiedzialność za przyszłość Przeworska. Widzimy ile pracy ciągle przed nami, dlatego zapraszam do wspólnych działań wszystkich, którym zależy na dobrobycie przeworszczan – razem naprawdę możemy więcej!