Rekordowa przeworska kwesta Ratujmy Nagrobki

Podczas kwesty 1 listopada na przeworskim starym cmentarzu, młodzież zebrała 14 350 zł! Zbiórka na renowację RATUJMY NAGROBKI przyniosła wynik bliski kwocie zebranej w Rzeszowie i przebiła kwotę jarosławską. Kwestowało 25 wolontariuszy – byli to przedstawicie samorządu, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku oraz harcerze z przeworskiej 13-tki.

Dzięki tej kwocie możemy starać się o odnowienie nagrobka Święteckich z wieńczącą go urną – jednego z niewielu kompletnych tego typu zabytków znajdujących się na Podkarpaciu. Kolejnym wymagającym renowacji jest nagrobek Klary Jungst z czerwonego piaskowca, z uroczą wierszowaną inskrypcją, którą można dziś zobaczyć po pracochłonnym usunięciu z płyty mocno zagrażającej jej warstwy mchu.

Przeworsk może być dumny z obywatelskiej postawy zbierających i ofiarodawców. Za tę ofiarność i przyjemną atmosferę w dniu 1 listopada – dziękujemy.

Redakcja i organizatorzy