Rozbudowa cmentarza pod Rozborzem

Trwające prace przy rozbudowie cmentarza pod Rozborzem powoli dobiegają końca. Obecny etap ma zakończyć się w tym roku. Do tej pory wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na dwóch głównych istniejących alejach o łącznej powierzchni 1040 m2. Wzdłuż zmodernizowanych alejek wymienione zostały krawężniki drogowe. Szczególnie istotną sprawą, która poprzedzona była długofalowymi negocjacjami oraz przygotowaniami, jest powiększenie przestrzeni przeznaczonej na pochówek. W nowo powstałej części cmentarza wykonano uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i odwodnienie oraz wydzielono kwatery na miejsca grzebalne wraz z utwardzeniem terenu przewidzianym pod aleje.W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie remontu alejek oraz zlecone zostaną prace projektowe remontu kaplicy.