RUSZAJĄ PRACE PRZY DOMU SENIORA W PRZEWORSKU

W związku z postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i wzrostem liczby osób w wieku senioralnym Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel za uzasadniony uznał rozwój infrastruktury ukierunkowanej na aktywizację i integrację seniorów. Deklaracje burmistrza o zapewnieniu przeworskim emerytom godziwych warunków do spotkań w gronie rówieśników nabrały realnych wymiarów. 16 maja br. burmistrz zawarł umowę z firmą „Usługi Ogólnobudowlane” Lisik Artur na realizację I etapu przebudowy Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przeznaczeniem na Dom Seniora. Umowa jest zwieńczeniem trwających od 2016 r. prac projektowych, opracowań dokumentacyjnych i uzyskiwaniem licznych pozwoleń, obwarowanych wieloma obostrzeniami budowlanymi, sanitarnymi i socjalnymi. Koszty I etapu prac zostały wycenione na blisko 300 000 zł.

Dom Seniora umożliwi osobom starszym dzienny pobyt z profesjonalną opieką, wyżywieniem, a także zajęciami m.in. ruchowymi, artystycznymi i edukacyjnymi. W budynku przebywać będzie mogło jednocześnie do 30 seniorów.
Opieka nad osobami starszymi w Domu Seniora to dobre wyjście dla rodzin, które opiekują się krewnymi w podeszłym wieku oraz dla samotnych seniorów, którzy nie wymagają pobytu w całodobowej placówce – zaznacza burmistrz Leszek Kisiel.

Zaplanowane prace obejmować będą przebudowę i rozbudowę budynku istniejącego Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przystosowaniem na Dom Seniora. Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany zostanie do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa budynku obejmować będzie wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowane będą: sala ogólnodostępna oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto zaprojektowano sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania posiłków przywożonych z zewnętrz. Na piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienkę. Ponadto komunikacja między kondygnacjami odbywać się będzie istniejącą klatką schodową, która zostanie przebudowana oraz windą osobową. Seniorzy, w otoczeniu budynku, będą mieli do dyspozycji miejsce do rekreacji i odpoczynku, ogródek warzywny oraz grilowisko.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć I etap prac we wrześniu bieżącego roku. W przyszłym roku planuję przystąpienie do II etapu prac budowlanych, a po ich zakończeniu wystąpię do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o dofinansowanie ostatniego etapu budowy Domu Seniora – wyposażenia obiektu w niezbędne meble i urządzenia. Na tym etapie zostaną także opracowane regulaminy i zasady przyjmowania i funkcjonowania podopiecznych placówki.