RUSZYŁ PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ UL. WĘGIERSKIEJ

29.09.2021 r. to wyznaczony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich termin na składanie ofert dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+060,60 do km 150+600,00 polegająca na budowie chodnika w m. Przeworsk”. Cieszy zapowiedź realizacji kolejnego zadania drogowego, które poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz wizerunek południowego wjazdu do naszego miasta. Dla przypomnienia: chodzi o odcinek ul. Węgierskiej od mostu na rzece Mleczce do nowo projektowanego ronda obecnie realizowanej drogi wojewódzkiej nr 835 z Lublina w kierunku Dynowa. Ten odcinek ulicy Węgierskiej w przyszłym roku przejdzie w zarząd dróg powiatowych. Podejmowane przeze mnie od 2015 roku starania zmierzające do zaangażowania najważniejszych władz samorządowych województwa i powiatu przyniosły pozytywny skutek, czego dowodem było zlecenie technicznej dokumentacji projektowej oraz ogłoszony obecnie przetarg na realizację robót drogowych. Dziękuję zarówno Staroście Przeworskiemu, przyszłemu zarządcy drogi, jak i Marszałkowi Województwa, obecnemu zarządcy, za podjęcie decyzji w sprawie realizacji tego ważnego dla nas zadania. Zakres robót przewiduje przebudowę istniejących chodników na ul. Węgierskiej, budowę nowych chodników w miejscu likwidowanych rowów odwadniających, budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogowym oraz wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej. Wartość kosztorysowa zadania to ponad 3,07 mln złotych z czego 25% to udział miasta Przeworska. Mam nadzieję, że już wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Jeżeli tak się stanie to pod koniec 2022 roku wspólnie z nowym przebiegiem drogi woj. nr 835 pojedziemy również wyremontowanym i bezpiecznym odcinkiem ul. Węgierskiej.