Ślubowanie nauczycieli mianowanych

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” te słowa w uroczysty sposób wybrzmiały dzisiaj z ust 12 nauczycieli przeworskich placówek oświatowych. W obecności mojego zastępcy Wojciecha Supersona oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszki Zakrzewskiej wręczyłem pedagogom w ratuszu akty nadania stopnia awansu zawodowego.

W nowy rok szkolny jako nauczyciele mianowani wchodzą:

– Kinga Podolak – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,

– ks. Dawid Kotulski – nauczyciel katecheta w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,

– Monika Wyczawska – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,

– Monika Łuksik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,

– Szymon Zawadzki – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,

– Paulina Gnatek – nauczyciel współorganizujący kształcenie i zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– ks. Paweł Żołnierczyk – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 2, im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– Ewelina Pietruś – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, rewalidacji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– Agnieszka Łosiniecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie i zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– Paulina Wichot – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– Urszula Kuryło – nauczyciel współorganizujący kształcenie i zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku,

– Sylwia Jurkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Przeworsku.

Wszyscy nauczyciele spełnili wymagania kwalifikacyjne, odbyli staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Jeszcze raz życzę nowo mianowanym, aby awans ten był powodem do osobistej satysfakcji, ugruntowaniem pozycji zawodowej i motywacją do dalszego rozwoju. Ambitna kadra to fundament naszej oświaty i zapewnienie rozwoju edukacyjnego uczniów.

Po oficjalnej uroczystości nauczyciele obejrzeli wystawę ilustracji do książki Joli M. Mroszczyk „Duch” w Galerii Magistrackiej. Prace malarskie przeworszczanki prezentowane będą jeszcze przez miesiąc, serdecznie zapraszamy do piwnic ratusza (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).