Ślubowanie nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela …” – to fragment ślubowania, które dziś złożyły Pani Aleksandra Zając oraz Pani Joanna Żak, uzyskując kolejny stopień awansu zawodowego. Życzę nowo mianowanym nauczycielom, aby awans ten był powodem do osobistej satysfakcji, ugruntowaniem pozycji zawodowej i motywacją do dalszego rozwoju. Moje gratulacje! Ambitna kadra to fundament naszej oświaty i zapewnienie rozwoju edukacyjnego uczniów. Akt nadania stopnia awansu zawodowego odbył się w obecności Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (mojego zastępcy) Wojciecha Supersona oraz Sekretarz Agnieszki Zakrzewskiej.