Sotkanie z członkami PZERiI

Na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Przeworsku, burmistrz Leszek Kisiel 20 lipca br. uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Była to okazja do rozmowy z członkami związku, jak również do złożenia życzeń, które burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego PZERiI Tadeusza Bącala.