Stary Cmentarz z nowym murem

Cmentarz komunalny przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku to wyjątkowe miejsce sacrum dla mieszkańców Przeworska i okolic. Od paru lat trwały prace związane z remontem muru tej właśnie nekropolii. W 2015 r. przygotowana została konieczna dokumentacja techniczna w oparciu o uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wartość kosztorysowa zadania sięgnęła ok. 800 tys. zł.
W 2017 roku przystąpiono do pierwszego etapu inwestycji. Prace wykonywała wyłoniona w postępowaniu przetargowym Przeworska Gospodarka Komunalna. Pierwsze 57 mb nowego muru kosztowało 49 820,81 zł. W kolejnym roku ten sam wykonawca przeprowadził drugi etap przebudowy – tym razem 67 mb, co pochłonęło 69 942,86 zł. Niedawno zakończył się trzeci etap prac. Najdłuższy odcinek muru o długości 96 mb kosztował 92 594,81 zł. Roboty polegające na rozbiórce i demontażu murów, słupów i pozostałości ogrodzenia, przygotowaniu terenu pod nową instalację oraz budowie nowych słupów ceglanych z ogrodzeniem ze zbrojonych elementów żelbetowych, wykonała firma Milbet z Widnej Góry.
Kolejne etapy remontu muru starego cmentarza planowane są na następne lata.