ŚWIĘTO PRZEWORSKICH PSZCZELARZY

3 września 2017 r. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wziął udział w jubileuszowych uroczystościach Koła Pszczelarzy w Przeworsku. 60-tą rocznicę  istnienia koła rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku. Gwardian klasztoru o. Izajasz Styczyński w wygłoszonej homilii ukazał znaczenie pszczoły w życiu człowieka oraz jej symbolikę biblijną. Przed zakończeniem mszy, nastąpił podniosły akt uhonorowania sztandaru przeworskiego koła Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa.

Po mszy świętej, poczty sztandarowe kół pszczelarzy w Jarosławiu, Tuchowie, Wiązownicy i Przeworsku, zaproszeni goście i pszczelarze, eskortowani dla bezpieczeństwa drogowego policyjnym radiowozem, udali się do skansenu Pastewnik.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do wyróżnienia zasłużonych pszczelarzy oraz osób wspierających przeworskie koło bartników. Wśród wyróżnionych był burmistrz Leszek Kisiel, który odznaczony został  Srebrną Odznakę Pszczelarską.

Zakończeniem oficjalnych obchodów pszczelarskiego święta było posadzenie „Lipy pamięci”.