Szczątki Księcia Ordynata Lubomirskiego zostaną złożone w Przeworsku.

W przeworskim Muzeum w Sali Balowej Pałacu Lubomirskich odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego sprowadzenia szczątków i uroczystości pogrzebowych Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego. Na spotkaniu omówiono ideę sprowadzenia z Brazylii szczątków Księcia Ordynata do Przeworska. Uroczystościom pogrzebowym nadany zostanie charakter Pogrzebu Państwowego, co potwierdziło pismo od Szefa Kancelarii Premiera, jak ustalono szczątki Księcia Ordynata zostaną złożone w krypcie pod kaplicą Grobu Bożego w Przeworskiej Bazylice, na co zgodzę wydały władze kościelne. Uroczystości pogrzebowe planowane są na listopad 2023 r. w 70. rocznicę śmierci Andrzeja Lubomirskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Bożena Mytkowicz – przedstawiciel rodziny, prawnuczka Marii Lubomirskiej, siostry Andrzeja Lubomirskiego /online/,

Bogusław Urban – Starosta Przeworski, przewodniczący Komitetu Honorowego,

Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP,

dr Łukasz Mróz – dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy,

dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska,

ks. prał. Tadeusz Gramatyka – proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku,

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR – Prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku,

Grzegorz Nieradka – doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego,

Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, który reprezentował szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marka Kuchcińskego,

dr Ewę Leniart Wojewodę Podkarpacką reprezentowała Karolina Bogusz, Dyrektor Biura Wojewody,

Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla reprezentowały: Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pani Justyna Grzyb – z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu,

Małgorzata Wołoszyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku,

Jacek Kierepka – Wicestarosta Przeworski,

Joanna Błoch – wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum im. Książąt Lubomirskich, która reprezentuje zarazem Dyrektora Ossolineum dra Łukasza Kamińskiego.

Zdjęcia pochodzą z FB Powiatu Przeworskiego.