TRWA STABILIZACJA OSUWISKA W REJONIE ULICY WAŁOWEJ

Efekty przeprowadzonych prac i ich koszty ze względu na swój charakter oraz wykonywanie głównie pod powierzchnią nie będą zauważalne na pierwszy rzut oka, jednak ich znaczenie jest niebagatelne. Zakres prac obejmuje karczowanie drzew, wykonanie pali żelbetowych – 360 m, wykonanie oczepu żelbetowego, łączącego pale, wykonanie umocnienia skarpy gwoździami samowiercącymi o dł. 15 i 18 m – 4935 m, wzmacnianie podłoża geokratami i geowłókninami – 720 m2, obsadzenie skarpy krzewami płożącymi i wykonanie kanalizacji deszczowej DN 300 metodą przewiertu sterowanego – 89,50 m. Wartość prac: 1 964 105,72 zł. Zadanie jest w większości finansowane z promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Rzeszów ul. Podwisłocze 18/105.