Trwają roboty na ul. Głębokiej

Na ul. Głębokiej trwają roboty na odcinku od byłej Spółdzielni Inwalidów w kierunku firmy Vita Fruit. Prace modernizacyjne obejmują poszerzenie istniejącej drogi i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.