Ul. Pod Rozborzem oficjalnie otwarta

Oficjalny odbiór inwestycji w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr P 1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie, nr P 1593R Rozbórz – Mirocin – Ożańsk” za nami. Dziękuję Panu Bogusławowi Urbanowi Staroście Przeworskiemu, Panu Danielowi Krawcowi Wójtowi Gminy Przeworsk za wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Dziękuję Pani Annie Schmidt Wiceminister Rodziny i Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej za poparcie naszych działań. Nowo oddaną drogę poświęcił ks. Jan Miazga Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku.

Ogólna wartość robót 10 892 100,10 zł, z czego 66% to dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. Na odcinku drogowym o długości 340 m (do granic miasta) zbudowana została kanalizacja deszczowa, chodnik lewostronny i nowa nawierzchnia drogowa. Wartość prac na miejskim odcinku wyniosła 746 402,38 zł, w tym udział miasta: 126 754,00 zł.