UL. WOŁODYJOWSKIEGO ODEBRANA

Przebudowa i modernizacja odcinka drogi ul. Wołodyjowskiego w Przeworsku została zakończona. Realizacji tego zadania podjęło się konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp z o.o. Łączny koszt zleconych robót to 60 827,00 zł, a ich zakres obejmował wymianę krawężników betonowych na długości około 200 mb, przełożenie istniejących zjazdów na parcele z kostki betonowej, powiększenie placu manewrowego oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 400 m2.