Ulica Kąty zmodernizowana

Zgodnie z przyjętym planem ulica Kąty w Przeworsku na odcinku prowadzącym do kładki dla pieszych nad rzeką Mleczką została zmodernizowana. Zakres prac obejmował wykonanie:

  • brakującego odcinka kanalizacji deszczowej na długości 250 mb, przebudowę nawierzchni istniejących chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 300 m2
  • przebudowę istniejących krawężników na długości 360 mb,
  • remont i uzupełnienie nawierzchni asfaltowych jezdni o powierzchni 1280 m2.


Prace o łącznej wartości 574 491 zł zrealizowała firma DRO-BRUK Wojtuń Bogdan z siedzibą w Gniewczynie Trynieckiej.