Ulica Kręta z brukową nawierzchnią

Czasochłonna i skomplikowana inwestycja drogowa na ul. Krętej została zakończona. Mieszkańcy zyskali nową kanalizację deszczową oraz jezdnię z nawierzchnią brukową. Wykonawca robót firma Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Balawender ze Studziana, zgodnie z założeniami, wymieniła 238 mb kanalizacji deszczowej, a także ułożyła 1337,2 m2 nawierzchni brukowej. Droga otoczona została 414 metrami krawężników granitowych, natomiast pobocza zostały wzmocnione płytami ażurowymi.

Wykonane prace kosztowały łącznie 788 375, 41 zł. Zadanie finansowane było częściowo z promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Był to I etap stabilizacji osuwiska w rejonie ulicy Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej.

PRZED:

 PO: