UMOWA NA PRZEBUDOWĘ UL. ABLEWICZA PODPISANA

We wtorek 20 kwietnia podpisana została umowa z wykonawcą F.H.U. A.S. Bruk Andrzej Słomiany na przebudowę ulicy Księdza Prałata A. Ablewicza w Przeworsku. Wartość całkowita inwestycji została ustalona po przetargu na kwotę: 154 384,44 zł. Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 77 480 zł. Ulica Księdza Prałata A. Ablewicza zostanie wyremontowana na całej długości – od drogi krajowej nr 4 do murów bazyliki pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Projekt przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (powierzchnia 510 m2) na podbudowie oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Wykonane zostanie również odwodnienie wraz z przebudową krat ściekowych oraz regulacja istniejących urządzeń w pasie drogowym. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2021 roku.