Umowa na realizację prac remontowych budynku ŚDS

Pod koniec kwietnia 2023 roku otrzymałem zawiadomienie od Wojewody Podkarpackiego dotyczące decyzji Ministra Finansów. Ministerium postanowiło zwiększyć dotację celową z budżetu państwa dla naszego miasta Przeworska o imponującą sumę 653 810 złotych. Jest to pomoc finansowa, która zostanie przeznaczona na wsparcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku, ośrodka, który zajmuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszczący się w starym, zabytkowym budynku, potrzebuje pilnego remontu. Wiele tynków i gzymsów jest zniszczonych, okna i drzwi są nieszczelne, a fragmenty balkonu oraz elewacji odpadają. Ten stan rzeczy stanowi realne zagrożenie zarówno dla naszych uczestników, jak i dla pracowników placówki.

Dodatkowo, ze względu na bliskie położenie rzeki Mleczki, konieczne jest wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów. Ten remont będzie również ochroną przed ewentualnymi szkodami, które mogłyby wyniknąć z burz czy intensywnych opadów deszczu. Nieszczelne okna i pęknięte tynki zewnętrznych parapetów często powodują przedostawanie się wody, co prowadzi do zawilgocenia murów i fundamentów. W rezultacie elewacja budynku zaczyna pękać coraz bardziej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przyniesie znaczne oszczędności energetyczne, a nowa elewacja z odpowiednim odwodnieniem i izolacją podniesie standardy naszego pięknego, zabytkowego budynku.

Wczoraj miałem przyjemność podpisać umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Balawender, która została wybrana w trybie podstawowym do przeprowadzenia prac remontowych.

Ponad 50 000 zł z przyznanej dotacji zostanie przeznaczone na remont pracowni kulinarnej, którą nasi uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wykorzystują podczas treningów kulinarnych.

Pozyskanie środków przez kierownika Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku Panią Agnieszkę Storek pozwoli nie tylko na poprawę wizerunku domu, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Bardzo Pani dziękuję za zaangażowanie i poświęcenie w pracy dla dobra osób niepełnosprawnych.