UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU BOTANIC CHALLENGE PODPISANA!

W poniedziałek wspólnie ze Skarbnikiem Dorotą Jarosz podpisaliśmy umowę z Wiceprezesem Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Dawidem Laskiem na realizację projektu Botanic Challenge w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza polsko – słowackiego oraz budowanie wspólnej tożsamości. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do:
-budowania wspólnej tożsamości i rozwijania kontaktów między instytucjami, organizacjami i mieszkańcami po obu stronach granicy, poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i kreatywne spędzanie czasu,
-zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko – słowackiego, poprzez atrakcyjne formy ukazywania historii, tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego.
-przekazania i utrwalenia wiedzy w zakresie stosowania dawnych receptur, wykorzystania lokalnych zasobów (roślin) oraz historycznych założeń ogrodowych. W ramach projektu zaplanowano warsztaty projektowania ogrodów oraz tworzenia biżuterii z kwiatów, ziół i żywicy oraz tworzenia kosmetyków naturalnych. Wydany zostanie także film podsumowujący projekt. Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerem słowackim Stowarzyszenie Svet Mladych n.o. z Giraltoviec, zgodnie z podpisanym Porozumieniem partnerskim w sprawie realizacji mikroprojektu.