Uroczystość zakończenia sezonu 2023 przeworskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Pokój, łagodność, miłość i nadzieja to tylko kilka symboli, które nieodłącznie związane są z gołębiami. Wczoraj, 27 stycznia odbyła się uroczystość zakończenia sezonu 2023 przeworskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W spotkaniu reprezentował mnie zastępca burmistrza Wojciech Superson, który wręczył nagrody wyróżnionym hodowcom gołębi.

Hodowcy z dumą podkreślali, że 12 września 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał „Tradycyjną hodowlę i loty gołębi pocztowych” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Historia w pigułce:

Hodowcy ziemi Przeworskiej zorganizowani byli już latach 1950-1960. W roku 1968 reaktywowano działalność i założono oddział, który działa do dziś. 14 stycznia 1968 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku odbyło się spotkanie osiemnastu hodowców, którzy postanowili zarejestrować oddział zrzeszając się w strukturach PZHGP. W dniu 21.01.1968 r. odbyło się założycielskie zebranie członków oddziału PZHGP w Przeworsku. Powołano pierwszy zarząd oddziału Przeworsk w skład, którego weszli hodowcy:

Stanisław Bernacki – Prezes

Bogusław Kozak – Skarbnik

Stanisław Gryczman – Sekretarz

Tadeusz Kulpa – Członek

Józef Śliwa – V-ce Prezes ds. gospodarczych

Jan Oberski – V-ce Prezes ds. lotowych

1 lutego 1968 roku zarząd okręgu X Rzeszów działając na mocy statutu PZHGP wyraził zgodę na utworzenie oddziału w Przeworsku nadając mu numer kolejny X-34. 5 marca 1968 roku prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydział spraw wewnętrznych w Przeworsku zarejestrował oddział Przeworsk w ewidencji oddziałów, stowarzyszeń pod pozycją numer 21.

Przez te blisko 60 lat w oddziale Przeworsk prezesami byli:

Stanisław Bernacki, Władysław Szpytma, Andrzej Kowalik, Wacław Rybczyński, Andrzej Kowalik, Wiesław Kuca, Stanisław Skowron. Obecnie funkcję tę piastuje Józef Lis.

Przeworscy hodowcy przez lata rywalizowali o Mistrzostwo Oddziału Okręgu oraz Mistrzostwa Polski. Z oddziału wywodzi się trzech Mistrzów Polski. Zajmowali również czołowe miejsca w okręgu Rzeszów w regionie czwartym Kraków.