VI MIEJSKA WIGILIA

Już po raz szósty mieszkańcy Przeworska spotkali się podczas Miejskiej Wigilii. Były świąteczne życzenia, wspólne dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd oraz wigilijne potrawy. Podobnie jak przed rokiem, w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, na placu Adama Mickiewicza rozstawione zostały namioty, gdzie przeworscy restauratorzy, członkowie Akcji Katolickiej, pracownicy miejskich instytucji czekali z wigilijnymi potrawami i słodkościami.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie ze swoim zastępcą Wojciechem Supersonem oraz ks. dziekanem Tadeuszem Gramatyką i ks. Janem Miazgą, po modlitwie i odebraniu od harcerzy z 13. Drużyny ZHP Światła Betlejemskiego, podzielili się z mieszkańcami tradycyjnym opłatkiem. O świąteczną oprawę muzyczną zadbały wokalistki i wokaliści zespołów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

W czasie tego dobrego spotkania przeworszczan nie zabrakło wigilijnego żuru i czerwonego barszczu, różnego rodzaju pierogów, kapusty z grochem, gołąbków i świątecznych ciast. Najbardziej potrzebujący mogli zabrać jedzenie do domu.

Burmistrz Miasta Przeworska składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację Miejskiej Wigilii: restauracjom „Leliwa”, „Terapia”, „Gemar”, „Ratusz”, „Bar u Teresy”, Piekarni „Felicja”, Akcjom Katolickim działającym przy przeworskich parafiach, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, Przedszkolu Miejskiemu nr 2, Przedszkolu Miejskiemu nr 3, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Środowiskowemu Domu Samopomocy, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Przeworskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. FOTORELACJA