WSPÓLNIE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

23 października wraz ze Stowarzyszeniem MOF Jarosław – Przeworsk zaprosiłem przedsiębiorców na warsztaty pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Spotkanie zorganizowane zostało w Przeworsku dla przedsiębiorców z terenu miasta, natomiast kolejna jego odsłona odbędzie się 30 października br. w Jarosławiu.

Rozpoczynając konferencję, zwróciłem uwagę na potrzebę wspierania ludzi zaczynających przygodę z biznesem, jak również wszystkich prowadzących działalność na terenie naszego miasta.

Głównym celem warsztatów była informacja o źródłach wykorzystania Funduszy Europejskich oraz o tym, jakie instytucje odpowiadają za udostępnianie środków na wsparcie przedsiębiorczości. Podczas szkolenia przedsiębiorcy mogli zapoznać się z wymogami i dokumentami, jakie trzeba przygotować, aby uzyskać dofinansowanie w ramach m.in. Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Spotkanie miało charakter praktyczny, m.in. dzięki dyskusji moderowanej przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, zaproszonych gości i osób, które bezpośrednio skorzystały z tego typu wsparcia. Uczestnicy na konkretnych przykładach, wspólnie omawiali na arkuszach kalkulacyjnych bilans zysków i strat, a także rozliczanie dotacji.