WYRUSZYLI – Z MARYJĄ DO WIECZERNIKA

Grupę św. Rafała rozpoznać można z daleka. Jej tradycją jest niesienie czterech flag: narodowej, maryjnej, papieskiej i flagi z Krzyżem Jerozolimskim, przypominającym o miejscu, z którego wyruszają – o Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Pozdrawiam pielgrzymów i życzę wytrwałości w modlitwie o wszystkie intencje.