Zakończenie prac na os. Benbenka jeszcze w tym roku!

Pierwszy mocny atak zimy za nami. Pracownicy firmy DROSEKO Krzysztofa Wojtunia z Gniewczyny powrócili do rozpoczętych prac na osiedlu Benbenka. Po wcześniejszym wykonaniu odwodnienia, dzięki nowemu ciągowi kanalizacji deszczowej i wykonaniu nawierzchni asfaltowych na remontowanych odcinkach drogowych, teraz powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Najwęższy odcinek drogowy pełniący rolę ciągu pieszo-jezdnego zostanie ukończony jeszcze przed nadchodzącymi świętami. Będzie to końcowy etap prac zaplanowanych na tym osiedlu.