Zakończenie prac ul. Pod Rozborzem

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej Nr 110827R w Rozborzu oraz drogi ul. Pod Rozborzem w Przeworsku. Zakres prac przewidywał przebudowę odcinka drogowego na długości 507 mb, wykonanie odwodnienia drogowego nową kanalizacją deszczową, rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej z płyty betonowych, wbudowanie nowych krawężników oraz wykonanie konstrukcji jezdni drogowej wraz z podbudową i nawierzchni asfaltową.

Zgodnie z ustaleniami całość prac zleciła i nadzorowała Gmina Przeworsk przy współfinansowaniu środków finansowych Miasta Przeworska. Dziękuję Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi oraz firmie wykonawczej tj. Przedsiębiorstwu ROL-BUD Tomasz Nicpoń z Wysokiej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację przebudowy drogi położonej na granicy gmin zrealizowanej dla dobra naszych mieszkańców.