ZAKOŃCZONE INWESTYCJE UL. KLONOWEJ I UL. KRZYWEJ

Na kolejnych dwóch ulicach w naszym mieście prace zostały ukończone. Nową jakość zyskały ul. Klonowa (boczna) oraz ul Krzywa. Na ulicy Klonowej (bocznej) ułożona została nowa nawierzchnia brukowa o powierzchni 360 m2 oraz obrzeża betonowe na długości 240 mb. Umocniona płytami ażurowymi została również skarpa na długości 29,16 m. Wykonawcą tej inwestycji była Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o. Wartość wykonanych prac wyniosła 56 646,37 zł.

Przebudowa ulicy Krzywej objęła wykonanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 672 m2 oraz ułożenie krawężników betonowych na długości 160 mb. Całość tej inwestycji kosztowała 92 578,45 zł. Wykonawcą prac była firma DRO – BRUK Bodgan Wojtuń, z Gniewczyny Trynieckiej.