ZAKOŃCZONO PRACE NA ULICY KRZYWEJ I ZAGŁOBY

Zakończył się kolejny, III etap przebudowy ul. Krzywej. Ostatni odcinek nowej nawierzchni bitumicznej ma powierzchnię 437 m2 i wzmocniony jest krawężnikiem betonowym na długości 115 m. Dodatkowo zainstalowane zostało 108 m betonowego koryta odwadniającego. Koszt wykonanych prac to 63 147,97 zł.

Również na ul. Zagłoby zakończyły się prace modernizacyjne. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 330 m2 oraz wymieniono 110 m krawężnika drogowego. W tym przypadku wartość prac wyniosła 36 381,64 zł. Obie inwestycje wykonała firma Mariusz Ślimak – Bieżące Utrzymanie Dróg z Ruszelczyc.