ZANIM USŁYSZYSZ SYGNAŁY

Dzień Ratownictwa Medycznego, przypadający 13 października, ma nam również uświadomić, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiemy, kiedy dzięki poprawnemu wykonaniu czynności ratunkowych będziemy mogli uratować komuś życie. Warto zwrócić uwagę na potrzebę edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dlatego też Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, w przededniu święta Ratowników Medycznych do wszystkich jednostek organizacyjnych przekazał poradniki pierwszej pomocy ZANIM USŁYSZYSZ SYGNAŁY, autorstwa Mateusza Mokrzyckiego, ratownika medycznego i instruktora szkoleń pierwszej pomocy – PASSIO
Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112.