MIANOWANIE PRZEWORSKICH NAUCZYCIELI

Pod koniec sierpnia Komisja Egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Przeworska przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpili nauczyciele: Lilianna Nadbereżny – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 3, Ks Mateusz Rutkowski – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2, Katarzyna Siuśta – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2, Urszula Sebzda – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2,Edyta Puchała – Bułaś – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2. Zakończeniem egzaminu, poprzedzonego odbyciem niezbędnego stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, było wręczenie 31 sierpnia br. aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Mianowanym nauczycielom serdecznie gratuluję.