PROJEKTY MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI PRZEWORSKA NA ROK 2019

Zgodnie z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Przeworska terminem naboru wniosków do „Budżetu obywatelskiego na rok 2019”, do  31 sierpnia 2018 r. mieszkańcy naszego miasta mogli zgłaszać swoje propozycje zadań w dwóch kategoriach tj. projekt ogólnomiejski, którego realizacja nie przekroczy kwoty 100 tys zł. oraz projekt lokalny (osiedlowy), którego realizacja nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. Powołana przez burmistrza komisja zweryfikowała zgłoszone projekty.

LISTA PROJEKTÓW KATEGORIA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE (.pdf)

LISTA PROJEKTÓW KATEGORIA PROJEKTY LOKALNE (.pdf)

Od 1 do 10 października 2018 r. będzie można oddać swój głos na projekty złożone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Przeworska na rok 2019, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji.

LISTA PROJEKTÓW KATEGORIA: PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE, zakwalifikowane do głosowania (.pdf)

LISTA PROJEKTÓW KATEGORIA: PROJEKTY LOKALNE, zakwalifikowane do głosowania (.pdf)