SYMPOZJUM NAUKOWE O PRZEWORSKIEJ MATCE BOŻEJ POCIESZENIA

W ramach przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku 25 maja organizowane jest historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”. Poprzedzone będzie Mszą Świętą o godz. 9:00 w kościele pw. św. Barbary (OO. Bernardynów) w Przeworsku, a o 10:30 rozpocznie się część naukowa w Miejskim Ośrodku Kultury.