BURMISTRZ LESZEK KISIEL PODPISAŁ UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI UL. RYNEK

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji dróg ul. Rynek z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto Przeworsk jeszcze w ubiegłym roku złożyło wniosek i zostało umieszczona na liście rankingowej, a w bieżącym roku nastąpiło zatwierdzenie listy i przyznanie środków na zadanie „Przebudowa ul. Rynek w Przeworsku – Etap 2. Wartość zadania to kwota 1.126.000 zł, z czego z Funduszu dróg Samorządowych miasto otrzymało 495 287 zł dotacji.

Burmistrz L. Kisiel podpisał w Rzeszowie umowę z Wojewodą Podkarpacką Ewą Leniart w obecności posła Bogdana Rzońcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Prace modernizacyjne zostały już rozpoczęte i zakładają przebudowę ciągów pieszych wzdłuż pierzei północnej rynku oraz przebudowę ulicy z nową nawierzchnią asfaltową oraz poboczami z kostki granitowej. Przebudowa zakłada również nowe nasadzenia drzew wzdłuż osi chodnika. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne prace powinny zakończyć się pod koniec okresu wakacyjnego.