RUSZYŁA PRZEBUDOWA ULICY POD ROZBORZEM

W wyniku porozumienia które zawarłem ze Starostą Przeworskim na ul. Pod Rozborzem toczą się intensywne prace budowlane, realizowane w ramach zadania publicznego o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych P10592 R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie; P 1593 Rozbórz – Mirocin – Ożańsk”. Na odcinku drogowym o długości 340 m (do granic miasta) zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, chodnik lewostronny i nowa nawierzchnia drogowa. Wartość prac na miejskim odcinku wynosi 746 402,38 zł, w tym udział miasta: 126 754,00 zł. Pozostałą kwotę inwestycji pokrywają środki Powiatu Przeworskiego i budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.