Wernisaż prac prof. Marka Olszyńskiego oraz Wojciecha Chmury

21 czerwca (piątek) o godz. 15.15 serdecznie zapraszamy na wernisaż prac Marka Olszyńskiego (www.marekolszynski.pl) oraz Wojciecha Chmury (www.artprojekty.com.pl). Wystawy indywidualne malarstwa, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów. Uniwersytet RzeszowskiGaleria Magistracka , Marek Olszyński – MOOkiart Marcin Oczkowski . Galeria Magistracka, Rynek 1 – Ratusz.

Dr hab. Marek Olszyński, prof. UR ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalność: rysunek, litografia, malarstwo; dyplom z wyróżnieniem w 1989 roku. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2001); habilitacja na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (2005). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1992 roku. W latach 2012–2014 prezes Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzi dyplomującą Pracownię Multimedialną, Pracownię Litografii i Druku Płaskiego, a także zajęcia w Malarskiej Pracowni Interdyscyplinarnej. Uprawiane dziedziny twórczości plastycznej: malarstwo, grafika, rysunek, instalacja & obiekt, projektowanie ilustracji i okładek, rysunek prasowy. Uczestniczy w projektach, akcjach i działaniach artystycznych jako współpomysłodawca i współorganizator akcji charytatywnych, plenerów, warsztatów, wystaw oraz sympozjów artystycznych; koordynator i współorganizator projektów artystycznych na Wydziale Sztuki UR i w Okręgu Rzeszowskim ZPAP. Uczestnik ok. 222 wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. Prace w kolekcjach krajowych oraz w zbiorach prywatnych w USA, Japonii, Austrii, Holandii, Belgii, Brazylii, Niemczech, Francji i Szkocji.

Wojciech Chmura jest absolwentem Liceum Plastycznego w Jarosławiu za swojego mistrza uważa malarza i pedagoga Edwarda Kieferlinga. W 1990 roku ukończył wydział Wychowania Plastycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Pracował także jako instruktor terapii plastycznej na Oddziale Psychiatrii szpitala w Jarosławiu. Wraz z żona prowadzi pracownię projektowania wnętrz. Brał udział w licznych międzynarodowych warsztatach designu m.in. we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii. Realizuje projekty: hoteli, banków, centrów kultury, placówek dydaktycznych, domów i mieszkań. Jest autorem projektów ekspozycji targów m.in. w Poznaniu i Kolonii.