Nadanie ORTS im. K. Kruczyńskiego

Wielkie święto przeworskiego sportu. Dziś, w blasku porannego słońca, Ośrodek Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowy w Przeworsku otrzymał imię Kazimierza Kruczyńskiego- wieloletniego trenera, wychowawcy, działacza oraz sędziego sportowego, który przez dziesięciolecia aktywnie angażował się w rozwój sportu w naszym mieście.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk sportowych, po zasięgnięciu opinii dwóch największych stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie miasta Przeworska, tj. MKS Orzeł Przeworsk oraz SPR Orzeł Przeworsk, grupa radnych Rady Miasta Przeworska wyszła z inicjatywą podjęcia uchwały mającej na celu uhonorowanie osoby Kazimierza Kruczyńskiego, nadając jego imię największemu w Przeworsku ośrodkowi sportowemu.

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, powitał zebranych gości, doceniając szczególnie obecność rodziny patrona ośrodka: wnuczek Katarzyny Dobrowolskiej z rodziną, Aleksandry Kendry z rodziną, wnuka Krzysztofa Ochyry z rodziną, zięcia Tadeusza Ochyry, chrześnicy Jadwigi Kowal oraz prawnuczki Karoliny Stachurskiej z rodziną.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba, Radni Miasta Przeworska, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zastępca burmistrza Przeworska Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, dyrektorzy miejskich instytucji kultury i prezesi spółek miejskich.

Na zaproszenie Burmistrza i Grzegorza Łuczyka Dyrektora MOSiR Przeworsk odpowiedzieli także przedstawiciele środowisk sportowych i to nie tylko przeworskich, gdyż świętował dziś z nami Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Mieczysław Doskocz.

Imię Kazimierza Kruczyńskiego na budynku ORTS odsłonili: burmistrz Leszek Kisiel, prawnuczka patrona pani Karolina Stachurska oraz dyrektor MOSiR Przeworsk Grzegorz Łuczyk.

Drugim wydarzeniem było uroczyste otwarcie nowo powstałego stadionu lekkoatletycznego. Burmistrz Leszek Kisiel podziękował wykonawcy inwestycji – firmie Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Januszowi Sobierajowi, zastępcy Wojciechowi Supersonowi. „Szczególnie dziękuję dyrektorowi Grzegorzowi Łuczykowi i pracownikom MOSiR Przeworsk, którym przez kilkanaście miesięcy stadion LA śnił się po nocach. Dziękuję wszystkim Państwu – jestem dumny z Państwa zaangażowania i pracy – widać to na każdym metrze kwadratowym tego ośrodka”.

O przecięcie wstęgi poproszeni zostali: burmistrz Leszek Kisiel, wnuczka Kazimierza Kruczyńskiego pani Katarzyna Dobrowolska, Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz Majba, zastępca burmistrza Wojciech Superson, Dyrektor MOSiR Przeworsk Grzegorz Łuczyk, ks. prałat Tadeusz Gramatyka, Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Sobieraj oraz przedstawiciel Przeworskiej Grupy Biegowej pan Mateusz Mazur.

Na ręce Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela, gratulacje i życzenia pomyślności w propagowaniu aktywności lekkoatletycznej złożyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Mieczysław Doskocz oraz wiceprezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Przeworsk Władysław Kruk.

W imieniu rodziny podziękowanie przekazał wnuk Kazimierza Kruczyńskiego Krzysztof Ochyra podkreślając, że to wielkie wyróżnienie i wzruszające chwile dla najbliższych patrona.

Otwarciu stadionu powinna zawsze towarzyszyć rywalizacja sportowa, stąd też na bieżnię weszli uczestnicy I Przeworskiej Olimpiady Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce w kolejności: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w PrzeworskuSzkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w PrzeworskuSzkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku.

W budynku ORTS przygotowana została przez pracowników Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku wystawa prezentująca postać Kazimierza Kruczyńskiego. W tym miejscu, burmistrz Leszek Kisiel podarował dyrektorowi Łuczykowi portret patrona ośrodka wykonany przez pracownika biblioteki, ze słowami zobowiązania, które niesie za sobą nadanie imienia instytucji. Wyraził przy tym przekonanie, że MOSiR będzie funkcjonował w duchu sportowych ideałów Kazimierza Kruczyńskiego.

Przypomnijmy, że kompleks lekkoatletyczny uzyskał Świadectwo zgodności usytuowania i parametrów przebudowanych i zainstalowanych urządzeń z wymaganiami World Athletics i PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki. To oznacza, że na stadionie w Przeworsku oficjalnie mogą być rozgrywane konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą. Wyniki uzyskiwane w tych zawodach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej, z mistrzowską międzynarodową włącznie.