Ulica Zamknięta z nową nawierzchnią

Zakończyły się prace budowlano-drogowe na ulicy Zamkniętej w Przeworsku. Nowy odcinek nawierzchni powstał od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska do ostatnich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Prace zrealizowane na tej ulicy obejmowały oczyszczenie istniejących nawierzchni wraz wyrównaniem nierówności, wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 300 m2 oraz wymianę oznakowania na połączeniu z droga wojewódzką.

Całość prac zrealizowało konsorcjum firm DROSEKO Krzysztof Wojtuń i DRO BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny za łączną kwotę 71 321,94 zł.