150. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

1 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku odbyła się uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Było to wydarzenie patriotyczne, które wpisuje się w rok przygotowań do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel i Szkoła Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku.

Na rozpoczęcie chór odśpiewał hymn szkoły, którego słowa ułożone do znanej melodii ludowej, nawiązują do postaci wielkiego patrona. W tematykę wprowadziła zebranych dyrektor Lidia Bułaś, która zaznaczyła, że szkoła istnieje już od 61 lat, a od 11 lat nosi dumnie imię Józefa Piłsudskiego. Podkreśliła, że „szkoła, która obiera sobie patrona, zobowiązuje się wobec niego do wierności i lojalności, a także do wcielania w życie idei, którym pozostawał wierny”.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentowali przybyłym na uroczystość widowisko, które składało się z prezentacji multimedialnej pt. „Serce Polski” i przedstawienia teatralnego „Józef Piłsudski – Bohater Narodowy”. Prezentacja miała charakter rysu biograficznego, przedstawionego tak, aby narracja prowadzona słowem i muzyką splatała epizody z życia Józefa Piłsudskiego z istotnymi wydarzeniami mającymi miejsce w historii Polski. Barwne przedstawienie teatralne w reżyserii Joanny Szular ze scenografią Agnieszki Bernackiej, było interpretacją scenariusza Anny Kwoki i Marty Tańcuły. Kostiumy i ruchome obrazy stanowiące tło scen, nawiązywały do regionalnej tradycji przeworskiej. Szczera i dopracowana przez reżysera gra aktorska uczniów w połączeniu z efektami wizualnymi dostarczyły widowni patriotycznych wzruszeń. W holu Miejskiego Ośrodka Kultury można było również obejrzeć wystawę z fotografiami przedstawiającymi Józefa Piłsudskiego.