Będą nowe schody na ul. Stolarskiej

Sprzyjająca pogoda w pierwszej połowie listopada pozwala na prowadzenie zakontraktowanych prac przy przebudowach dróg i chodników. Modernizacja ul. Stolarskiej zapewni bezpieczniejsze przejście dla pieszych oraz niewątpliwie wzbogaci nasze miasto w klimatyczny zakątek. Oprócz wykonania nowych schodów, uporządkowana zostanie gospodarka wód opadowych, a także doświetlona cała ulica. Dzięki tym pracom, z myślą o bezpieczeństwie, możliwe będzie wykonanie monitoringu tej części Przeworska.