Światowy Dzień Cukrzycy z przeworskimi diabetykami

Chciałoby się powiedzieć „słodki” wieczór… 16 listopada wspólnie z Sekretarz Miasta Agnieszką Zakrzewską i członkami Koła Powiatowego w Przeworsku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. Jeszcze raz życzę Państwu, sobie także, przede wszystkim wytrwałości w codziennych zmaganiach ze słodką towarzyszką życia. Niech troski zamieniają się w radość, a optymizm nigdy nas nie opuszcza. Zapewniam, że doceniam Państwa działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej odnośnie cukrzycy i zawsze będę wspierał podejmowane inicjatywy.

Dziękuję Przewodniczącej przeworskiego PSD Pani Krystynie Woźniak za możliwość uhonorowania odznaką PSD Pani Doroty Rosińskej-Jęczmienionki Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Żywności, która dla przeworskich diabetyków od lat świadczy pomoc. Na dzisiejszym spotkaniu usłyszeliśmy świetny wykład dra Leszka Kamińskiego oraz w jego wykonaniu mini koncert.