BĘDZIE NOWY CHODNIK DO KŁADKI PRZY UL. KĄTY

Jednym z trzech zadań zawartych w podpisanej wczoraj przeze mnie umowie na modernizację nawierzchni drogowych bitumicznych i brukowych jest modernizacja chodnika na ul. Żytniej. Będzie to poniekąd kontynuacja wyremontowanego w 2019 roku chodnika od kładki przy ul. Kąty wzdłuż rzeki Mleczki, w kierunku ul. Żytniej.

Po rozebraniu istniejącego chodnika, ułożony zostanie nowy z kostki brukowej wraz z obrzeżami na długości 126 m2. Skarpa zostanie umocniona płytami ażurowymi o powierzchni 100 m2. Roboty znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo przechodniów korzystających z chodnika od mostu przy ul. Węgierskiej do ul. Żytniej, a wbrew pozorom, jest ich całkiem sporo.

Wartość prac, które wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” z Przeworska to kwota 38 753,05 zł.