ULICA KLONOWA W PRZEWORSKU BĘDZIE ZMODERNIZOWANA

W czwartek 7 kwietnia Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na realizację modernizacji nawierzchni drogowych bitumicznych i brukowych. W ramach tego zadania, szacowanym nakładem 281 333,46 zł przebudowana zostanie ul. Klonowa w Przeworsku.

Zaplanowane prace będą polegały na przełożeniu istniejących zjazdów i nałożeniu nowych zjazdów, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (asfaltowej) wraz z podbudową na powierzchni 793 m2. Wyregulowane zostaną istniejące studzienki kanalizacyjne, a skarpa będzie umocniona płytami ażurowymi.

Również boczna ul. Klonowej zyska nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową o powierzchni 411 m2. Wykonane zostaną nowe zjazdy oraz regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Wykonawcą zadania będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” z Przeworska.