Blisko 5 mln zł na przebudowę przeworskich dróg

Blisko 5 mln zł na przebudowę dróg na terenie miasta Przeworska w ramach dotacji Polski Ład – edycja II.

3 kwietnia 2023 r. Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska oraz Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz podpisali umowę związaną z Modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Przeworska. Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II w wysokości 4 637 000 zł, co stanowi 95% całkowitych kosztów. Za realizację prac odpowiedzialna będzie firma DROSEKO i DRO-BRUK, w imieniu których umowę podpisał Krzysztof Wojtuń. Zakres robót, które zaplanowane są na 14 miesięcy obejmuje 17 odcinków dróg, chodników oraz placów w tym:

 • ul. Pod Chałupkami do cmentarza cholerycznego,
 • ul. Za Parowozownią,
 • ul. Gorliczyńską boczną,
 • ul. Budowlanych,
 • chodnik i schody łączące ul. Marii Curie-Skłodowskiej i ul. Budowlanych,
 • ul. Mostową od wjazdu z ul. Gorliczyńskiej do budowanego mostu,
 • trzy odcinki ulic os. Benbenka, w tym pierwszą przecznicę, górną i dolną drogę wraz z kanalizacją deszczową,
 • parking cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem,
 • dwa odcinki ul. Klonowej (boczna i część drogi głównej),
 • trzy boczne odcinki ul. Wiejskiej,
 • ul. Browarną,
 • odcinek drogi na os. Jana III Sobieskiego od myjni w kierunku przychodni (na długości dwóch przecznic),
 • ul. Armii Krajowej wraz z kanalizacją deszczową,
 • ul. Zamkniętą
 • oraz ul. Głęboką od Vita Fruit do skrzyżowania przy starej stacji paliw.
 • dwie boczne ul. Żytniej.

Całkowita wartość zawartej umowy to kwota 4 881 062,33 zł. Przewidywany termin zakończenia prac ustalony został na koniec maja 2024 r.