Ostatni etap stabilizacji osuwiska na ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej

Ważna z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i ich domów inwestycja stabilizacji osuwiska na ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej będzie kontynuowana. 5 kwietnia Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z Marianem Wołczykiem z firmy MG Infrastruktura podpisali umowę na realizację ostatniego IV etapu zadania. W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza Wojciech Superson. Zakres prac oprócz stabilizacji osuwiska będzie obejmował również odbudowę dróg i infrastruktury technicznej wspomnianych ulicy Bernardyńskiej i ul. Wałowej oraz schodów do ul. Krętej.

Zgodnie z ofertą przetargową całkowity koszt robót wyniesie 2 373 921,25 zł, z czego 1 899 137,00 zł pokryje dotacja z budżetu państwa pochodząca z programu usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi.