Boczne Misiągiewicza na finiszu prac

Dobiegają końca prace modernizacyjne na drogach bocznych do ulicy Misiągiewicza w Przeworsku. To trzy odcinki drogowe o łącznej długości 275 mb, biegnące do zabudowań mieszkalnych oraz nowo powstających bloków wielorodzinnych. Wykonana została nowa podbudowa drogowa oraz 1170 m2 nawierzchni asfaltowej. Najbliższe dni to wzmożone prace wykończeniowe przy zjazdach na posesje oraz poboczach.